Duomenų apsauga

Bendrosios nuostatos

 

 

Šios duomenų apsaugos sąlygos reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis M24LT, UAB tvarko elektroninėje parduotuvėje www.m24.lt Pirkėjų asmens duomenis.

 

 

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

 

 

Registracijos pateikimo taisyklės

 

 

Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą reikalaujamą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, M24LT, UAB turi teisę panaikinti registraciją arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis www.m24.lt. M24LT, UAB jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

 

 

M24LT, UAB pripažįsta kiekvieno fizinio asmens, perkančio www.m24.lt, teisę į privatumą. M24LT, UAB renka ir naudoja fizinio asmens duomenis:

 

 

·         apdoroti Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus;

 

 

·         išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

 

 

·         įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

 

 

Asmeniniai duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

 

 

M24LT, UAB jokiu būdu neperduoda Pirkėjo asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adresą tretiesiems asmenims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius mūsų partnerius, teikiančius paslaugas, kuriems šie duomenys yra būtini. Tačiau ir tokiais atvejais jiems pateikiami tik minimalūs būtini duomenys.

 

 

Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, susijusius su jo įsigytomis prekėmis, M24LT, UAB gali naudoti rinkodaros bei statistiniams tikslams.

 

 

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 

 

Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

 

M24LT, UAB turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtų efektyviai vykdyti Pirkėjo reikalavimus.

 

 

Asmens duomenų tvarkymas

 

 

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos Jis savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

 

Taisyklių keitimas

 

 

M24LT, UAB turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti duomenų apsaugos sąlygas apie tai pranešdama www.m24.lt

 

 

Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.m24.lt teikiamomis paslaugomis, M24LT, UAB laiko, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

 

 

Baigiamosios nuostatos

 

 

Šioms duomenų apsaugos sąlygoms yra taikoma LR teisė.

 

 

Visi nesutarimai, dėl šių sąlygų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.